LATEST ANNOUNCEMENT! (1-6-2021)

Dengan berkuatkuasanya arahan berkaitan pelaksanaan penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi (total lockdown) fasa pertama di seluruh negara, maka bermula dari tarikh 1-14 Jun 2021, semua aktiviti pendaftaran racun makhluk perosak melibatkan unit-unit di bawah Seksyen Pendaftaran dan Pematuhan DITANGGUHKAN.

Walau bagaimanapun, pihak syarikat masih boleh berhubung dengan pegawai yang terlibat seperti di Lampiran.

Sekian, terima kasih.

SETIAUSAHA
LEMBAGA RACUN MAKHLUK PEROSAK
Tarikh : 31 Mei 2021

Back