LATEST ANNOUNCEMENT! (1-6-2021)

Dimaklumkan bahawa penerimaan bagi pendaftaran semula racun makhluk perosak DITANGGUHKAN pada bulan Julai 2021. Tarikh penerimaan akan dimaklumkan kelak.

Sekian, terima kasih.

SETIAUSAHA
LEMBAGA RACUN MAKHLUK PEROSAK
Tarikh : 31 Mei 2021

Back